Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy oleju opałowego lekkiego do Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach (do Kwietnia 2015r. do 31 Lipca 2015r.)

Zamówienie publiczne na dostawy oleju opałowego lekkiego do Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach (do Kwietnia 2015r. do 31 Lipca 2015r.)

Biskupice, dnia 09 kwietnia 2015r.

Numer sprawy: G.2711.3.2015

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach informuje:

w zapytaniu cenowym dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 4 ust 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z póź. zm.) w dniu 09 Kwietnia 2015r. - w sprawie:

Dostaw OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO od Kwietnia 2015r. do 31 Lipca 2015r.

- w ilości 6 000 dm3:

- max. lepkość w temp. 20 ºC 6 mm2 / s (1,5 ºE)

- Transport - Własny Dostawcy na teren DPS Biskupice,

- wielkość i terminy poszczególnych dostawach - określa Zamawiający.

dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "AGRATANK", PAWEŁ GÓRECKI
UL. OSIELOWA 22, BRONISŁAWÓW, 98-275 BRZEŹNIO

NIP: 827-117-00-08; REGON: 731 005 490

UZASADNIENIE WYBORU OFERTY:

Oferta złożona przez wybranego wykonawcę spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Zaproszeniu do składania ofert oraz kwota zaproponowana przez oferenta mieści się w wysokości środków, jakie zamierza przeznaczyć zamawiający na sfinansowanie tego zamówienia. Oferta uzyskała najbardziej korzystny wynik punktowy w kryterium oceny złożonych ofert.

Wykonawca zaproponował w swojej ofercie:

ü CENĘ:

CENA BRUTTO (za 1 dm3) na dzień 02.04.2015r. 2,73 zł

(UPUST - 5,70 % od ceny hurtowej oleju grzewczego "Ekoterm Plus" PKN Orlen na stronie www.orlen.pl)

Uzyskał wartość punktową w kryterium CENA: 100,00 pkt

Sumaryczna ilość punktów otrzymana przez P.H.U."AGRATANK", PAWEŁ GÓRECKI: 100,00 pkt

Oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia oferty złożyli i uzyskali wartość punktową:

Nr oferty.

Nazwa firmy

Adres

Wartość punktowa

"CENA"

(maksymalna ilość pkt. 100,00)

ŁĄCZNA PUNKTACJA

(maksymalna ilość pkt. 100,00)

1.

P.H.U. "AGRATANK", PAWEŁ GÓRECKI

UL. OSIEDLOWA 22, BRONISŁAWÓW, 98-275 BRZEŹNIO

100,00

100,00

2.

MKAJ SKORUPA, SP. Z O.O.

UL. ROJNA 6 LOK. 52, 91-127 ŁÓDŹ

97,15

97,15

3.

"EKO-OIL", SP. Z O.O., SP. K.

MONICE 3, 98-200 SIERADZ

98,91

98,91

Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie została odrzucona żadna oferta.

Informujemy, że z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy, który złożył ofertę.

Przewidywany termin podpisania umowy i wykonania dostawy: 15 KWIETNIA 2014r.
W sprawie podpisania umowy proszę o kontakt z pracownikiem DPS Biskupice Panem Sławomirem Janiakiem Tel. 43 827 46 95 lub 693 333 150.

(-) Maria Antczak

DYREKTOR

Informacja wytworzona przez:
Sławomir Janiak , w dniu:  09‑04‑2015 10:08:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
09‑04‑2015 10:14:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive