Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę artykułów spożywczych przeznaczonych na paczki dla dzieci pracowników Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach


 

Biskupice, dnia 26-11-2015

Numer sprawy:G.2711.10.2015

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach informuje:

w zapytaniu cenowym rozstrzygniętym w dniu 26 Listopada 2015 r. – w sprawie:

Dostawa artykułów spożywczych przeznaczonych na paczki dla dzieci pracowników Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach

 

W skład przedmiotu zamówienia wchodzą:

Dostawa produktów spożywczych posortowanych w 30 paczki (skład wg spisu w zapytaniu cenowym) zapakowane w torby świąteczne i dostarczone do Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach

 

 

 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu cenowym dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro.

 

 

dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „MARTOM”,

Tomasz Stasiak,

62-830 Zbiersk Cukrownia 38/2

NIP: 968 013 96 34; REGON: 250 642 087

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta złożona przez wybranego dostawcę spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu cenowym dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro oraz kwota zaproponowana przez oferenta mieści się w wysokości środków, jakie zamierza przeznaczyć zamawiający na sfinansowanie tego zamówienia.

Wykonawca zaproponował w swojej ofercie za realizację całego zakresu zamówienia publicznego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania cenowego:

CENĘ:

CENA BRUTTO: 2 974,68 zł

 

Proponowany termin podpisania umowy: 3 grudnia 2015r.

Do kontaktu w sprawie podpisania umowy: Sławomir Janiak Tel. 693 333 150 lub 43 650 80 02

 

 

 

 

(-) Maria Antczak

DYREKTOR

 

___________________________________

/podpis przedstawiciela zamawiającego/

Informacja wytworzona przez:
Sławomir Janiak , w dniu:  26‑11‑2015 13:42:09
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  26‑11‑2015 13:42:09
Data ostatniej aktualizacji:
26‑11‑2015 13:44:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive