Dostawy oleju opałowego lekkiego do Września do 30 Listopada 2009r. w ilości 6 000 dm3

Zamówienie Publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawy oleju opałowego lekkiego do Września do 30 Listopada 2009r. w ilości 6 000 dm3Biskupice, dnia 10-09-2009r.

Numer sprawy: DPS - ZP 3200/06/2009

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTYDom Pomocy Społecznej w Biskupicach informuje:

w przetargu nieograniczonym rozstrzygniętym w dniu 10 Września 2009r. - w sprawie:

Dostaw OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO od Września 2009r. do 30 Listopada 2009r.

- w ilości 6 000 dm3:

- max. lepkość w temp. 20 ºC 6 mm2 / s (1,5 ºE)

- Transport - Własny Dostawcy na teren DPS Biskupice,

- wielkość i terminy poszczególnych dostawach - określa Zamawiający.dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "EKO-OIL"Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "EKO-OIL" uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert oraz spełnia wszystkie wymagalne warunki stawiane oferentom.Wykonawca zaproponował w swojej ofercie (na dzień 07.09.2009r.):

CENĘ:

CENA NETTO 1,74 zł

22%- VAT 0,38 zł

CENA BRUTTO 2,12 zł

(UPUST - 3,33 % od ceny hurtowej Ekoterm Plus PKN Orlen)

Uzyskał wartość punktową: 5,00 pkt


Sumaryczna ilość punktów otrzymana przez P.H. - U. "EKO-OIL" .: 5,00 pktInformujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostało odrzuconych 0 ofert.

Oferty w przetargu nieograniczonym złożyli i uzyskali wartość punktową:Nr oferty.

Nazwa firmy

Adres

Wartość punktowa

"CENA"

(maksymalna ilość pkt. 5,00)

ŁĄCZNA PUNKTACJA

(maksymalna ilość pkt. 5,00)

1.

P.H.U. "EKO-OIL"

Kamasze 14,
98-270 Złoczew

5,00

5,00

2.

PPHU "Luna" Jacek Skorupa

Ul. Zgierska 57A, 95-070 Aleksandrów Łódzki

4,88

4,88Informujemy, że z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy, który złożył ofertę.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych (Dzienniku Ustaw z 2007r., Nr 223, poz. 1655 wraz z późniejszymi zmianami) - dział VI "Środki ochrony prawnej".(-) Maria Antczak

DyrektorInformacja wytworzona przez:
Sławomir Janiak , w dniu:  10‑09‑2009 13:10:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  10‑09‑2009 13:10:00
Data ostatniej aktualizacji:
10‑09‑2009 13:18:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie