Zawiadomienie o wyborze oferty w sprawie zamówienia publicznego na dostawy brykietu z trocin drzewnych wraz z rozładunkiem w DPS Biskupice

Zawiadomienie o wyborze oferty - Dostawy brykietu z trocin drzewnych wraz z rozładunkiem w DPS Biskupice prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Biskupice, 2010-08-30

Numer sprawy: DPS-ZP 3200/9/2010ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach informuje:

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego rozstrzygniętym w dniu
30 SIERPNIA 2010r. - w sprawie:

DOSTAWY BRYKIETU Z TROCIN DRZEWNYCH WRAZ Z ROZŁADUNKIEM W DPS BISKUPICE
CPV 09111400-4 (Paliwa drzewne)

PKWiU 20.10.40 - 05.30 (Brykiety z trocin)

1. wartość opałowa 18 MJ/kg

2. wilgotność 8 - 15 %

3. Granulacja brykietu - średnica do 8 cm

4. Opakowania zbiorcze po 25-35 kg

5. termin płatności - 30 dni od daty dostawy koksu i wystawienia faktury,

6. Transport - Własny Dostawcy na teren DPS Biskupice,

  1. wielkość i terminy poszczególnych dostawach - określa Zamawiający.
W ilości 40 ton

W okresie od SIERPNIA 2010r. do 30 LISTOPADA 2010r.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji dołączonej do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Dokonał wyboru oferty złożonej przez:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ANPOL" Rajmund Andrych

Biskupice 88

98-210 Sieradz 2

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta złożona przez P.W. "ANPOL" Rajmund Andrych uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert oraz spełnia wszystkie wymagalne warunki stawiane ofertom.
ü CENĘ:

WARTOŚĆ netto za 1 tonę 450,00 zł + 22% VAT 99,00 =

WARTOŚĆ brutto za 1 tonę 549,00 zł

CENA w skali 5 punktowej (5,00 pkt.)

Sumaryczna ilość punktów otrzymana : 5,00 pkt.
Oferty w zamówieniu publicznym złożyli:


Nr oferty

Nazwa firmy

Adres

Wartość punktowa

"CENA" (brutto)
za 1 tonę

(maksymalna ilość pkt. 5,00)

ŁĄCZNA PUNKTACJA

(maksymalna ilość pkt. 5,00)

2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ANPOL" Rajmund Andrych

Biskupice 88, 98-210 Sieradz 2

5,00

5,00
Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie została odrzucona żadna z ofert złożonych przez wykonawców.

Informujemy, że z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy, który złożył ofertę.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r., Nr 113, poz. 759 wraz z późniejszymi zmianami) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Przewidywany termin podpisania umowy 06 wrzesień 2010r.


(-) Maria Antczak

Dyrektor

_________________________________

/podpis przedstawiciela zamawiającego/

Informacja wytworzona przez:
Sławomir Janiak , w dniu:  30‑08‑2010 13:50:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  30‑08‑2010 13:50:00
Data ostatniej aktualizacji:
30‑08‑2010 13:54:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie