Dostawy artykułów przeznaczonych na paczki dla dzieci pracowników Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach

Dostawy artykułów przeznaczonych na paczki dla dzieci pracowników Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach

Biskupice, 2012-11-27

Numer sprawy: DPS - ZP 3203/3/2012

ZAWIADOMIENIE

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach informuje:

w postępowaniu O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 14 000 EURO, rozstrzygniętym w dniu 27 LISTOPADA 2012r. - w sprawie:

DOSTAWY ARTYKUŁÓW PRZEZNACZONYCH NA PACZKI DLA DZIECI PRACOWNIKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu cenowym dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro.

dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego "MARTOM",
T. Stasiak, 62-830 Zbiersk Cukrownia 38/2

NIP 968 013 96 34; REGON 250 642 087

UZASADNIENIE WYBORU OFERTY

Oferta złożona przez wybranego dostawcę spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu cenowym dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro oraz kwota zaproponowana przez oferenta mieści się w wysokości środków, jakie zamierza przeznaczyć zamawiający na sfinansowanie tego zamówienia.

Wykonawca zaproponował w swojej ofercie za realizację całego zakresu zamówienia publicznego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania cenowego:

CENĘ:

CENA BRUTTO: 2 565,01 zł

Proponowany termin podpisania umowy: 04 grudnia 2012r.

Osoba do kontaktu w sprawie podpisania umowy: Sławomir Janiak, Tel. 043 827 46 95 lub 0 693 333 150.

Maria Antczak

DYREKTOR

______________________________________

/podpis przedstawiciela zamawiającego/

Informacja wytworzona przez:
Sławomir Janiak , w dniu:  28‑11‑2012 11:13:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  28‑11‑2012 11:13:00
Data ostatniej aktualizacji:
28‑11‑2012 11:24:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie