Zawiadomienie o wyborze oferty - Dostawy środków chemicznych do Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach


Biskupice, dnia 21 Stycznia 2016r.

Numer sprawy: G.2711.2.2016

 

ZAWIADOMIENIE

 

                Informujemy, że w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: „DOSTAWY ŚRODKÓW CHEMICZNYCH DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH” od Stycznia 2016r. do 31 Grudnia 2016r. Zamawiający dokonał w dniu 21 Stycznia 2016r. rozstrzygnięcia postępowania:

dokonano wyboru wykonawcy:

 

OFERTĘ NR 1 - Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego MOZZI SERVICE, Marcin Grzegorzewski

Ul. Południowa 43/1, 63-400 Ostrów Wielkopolski

NIP 622 223 17 72; REGON 251 467 545

Cena brutto: 50 964,01 zł

UZYSKANA SUMARYCZNA WARTOŚĆ PUNKTOWA: 4,91 PKT

 

UZASADNIENIE WYBORU OFERT

Oferta złożona przez wybranego Wykonawcę P.H.U. MOZZI SERVICE, Marcin Grzegorzewski spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT. Oferta ww. uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert zgodnie z Załącznikiem Nr 3, 4 i 5 do ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT. Złożono jedną ofertę finansowo mieszczącą się w wysokości środków, jakie przeznaczył zamawiający na sfinansowanie zamówienia.

OFERTY W POSTĘPOWANIU ZŁOŻYLI I UZYSKALI WARTOŚCI PUNKTOWE:

 

Nr oferty.

Nazwa firmy

Adres

Wartość punktowa

CENA

(maksymalna ilość pkt. 3,50)

ŚREDNIA OCENA DOSTARCZONYCH PRÓBEK TOWARÓW

(maksymalna ilość pkt. 1,50)

ŁĄCZNA PUNKTACJA

(maksymalna ilość pkt. 5,00)

1.

PHU MOZZI SERVICE, MARCIN GRZEGOROWSKI

Ul. Południowa 43/1, 63-400 Ostrów Wielkopolski

3,50

1,41

4,91

Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie została odrzucona żadna oferta.

 

Informujemy, że z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy, który złożył ofertę.

 

ODBIÓR ZŁOŻONYCH PRÓBEK PRODUKTÓW

Zamawiający ustala termin do odbioru złożonych wraz z ofertą próbek towarów, w terminie od dnia 25 stycznia 2016r. do dnia 28 stycznia 2016r. do godziny 14:00. Próbki towarów można odebrać jeśli oferent w złożonym Formularzu Ofertowym wyraził wolę odbioru ww. próbek.

TERMIN PODPISANIA UMOWY:

Proponowany termin podpisania umowy 29 stycznia 2015r., w sprawie umowy prosimy o kontakt z Panem Sławomirem Janiakiem, Tel. 43 827 46 95 wew.23 lub 693 333 150.

(-) Maria Antczak

DYREKTOR

Informacja wytworzona przez:
Sławomir Janiak , w dniu:  21‑01‑2016 13:41:43
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  21‑01‑2016 13:41:43
Data ostatniej aktualizacji:
20‑04‑2016 13:44:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie