Zawiadomienie o wyborze oferty - Dostawy produktów leczniczych, materiałów opatrunkowych i środków pomocniczych do Domu Pomocy Społecznej w Biskupice (od 01 Stycznia 2017r. do 31 Grudnia 2017r.


 

Biskupice, 2015-12-19

 

 

Numer sprawy: G.2711.13.2016

 

ZAWIADOMIENIE

 

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach informuje:

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, rozstrzygniętym w dniu 19 grudnia 2016r. – w sprawie:

 

DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH

 

CPV   336 00000-6     (Produkty farmaceutyczne)

CPV   331 00000 – 1     (Urządzenia medyczne)

 

ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 3/1 oraz ZAŁACZNIKIEM NR 3/2 do zaproszenia do składania ofert

 

W okresie od 01 STYCZNIA 2017r. do 31 GRUDNIA 2017r.

termin płatności – do 30 dni od daty dostawy i wystawienia faktury.

                                                                                    

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w zaproszeniu do składania ofert wraz z załącznikami.

 

dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty

(w zakresie ZAŁĄCZNIKA NR 3/1 I ZAŁĄCZNIKA NR 3/2) złożonej przez:

 

"MAXIFARMA", SP. Z O.O.
 

ul. Kopcińskiego 36a, 90154 Łódź

NIP: 726-265-88-10; REGON: 363 567 984

 

UZASADNIENIE WYBORU OFERTY

Oferta złożona przez wybranego wykonawcę spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Zaproszeniu do składania ofert wraz z Załącznikami do Zaproszenia oraz kwota zaproponowana przez oferentów mieści się w wysokości środków, jakie zamierza przeznaczyć zamawiający na sfinansowanie tego zamówienia. Oferta MAXIFARMA, SP. Z O.O. uzyskała najwyższą ocenę w kryteriach oceny ofert.

 

Wykonawca zaproponował w swojej ofercie za realizację całego zakresu zamówienia publicznego, zgodnie z Załącznikiem Nr 3/1 oraz 3/2 do Zaproszenia do składania ofert:

CENĘ:

WARTOŚĆ BRUTTO OFERTY (WRAZ Z PODATKIEM VAT W NALEŻNEJ WYSOKOŚCI):

50 279,85 zł

Oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia oferty złożyli i uzyskali wartość punktową:

 

Nr oferty

Nazwa Oferent

Adres Oferenta

Wartość punktowa

CENA

(maksymalna ilość pkt. 100,00)

ŁĄCZNA PUNKTACJA (maksymalna ilość pkt. 100,00)

1

BURCHACIŃSCY, SP. AKCYJNA,
SP. K.

Ul. Św. Barbary 4, 98-300 Wieluń

67,23

67,23

2

FARMACJA UNO, APTEKA PRIMA

Ul. Piłsudskiego 12, 98-200 Sieradz

95,60

95,60

3

"MAXIFARMA", SP. Z O.O.

Ul. Kopcińskiego 36a, 90154 Łódź

100,00

100,00

4

"FARMAX", SP. Z O.O. (Grupa Kwiaty Polskie)

Ul. Kopczyńskiego 36a, 90-154 Łódź

98,22

98,22

 

Zamawiający nie odrzucił żadnej z ofert złożonych w postępowaniu.

 

Proponowany termin podpisania umowy: 28 Grudnia 2016r.

Osoba do kontaktu w sprawie podpisania umowy: Sławomir Janiak, Tel. 43 827 46 95 lub 693 333 150.

 

(-) Maria Antczak

DYREKTOR

 

______________________________________

         /podpis przedstawiciela zamawiającego/

Informacja wytworzona przez:
Sławomir Janiak , w dniu:  19‑12‑2016 13:44:42
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  19‑12‑2016 13:44:42
Data ostatniej aktualizacji:
19‑12‑2016 13:47:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie