Zawiadomienie o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania - Zamównie publiczne na Dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach wraz z rozładunkiem przez dostawcę i dostarczeniem do magazynu (od 01 Lipca 2017r. do 31 Grudnia 2017r.)


 

 

Biskupice, 2017-06-26

Numer sprawy: G.2710.2.2017

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach informuje:

w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę rozstrzygniętym w dniu 23 Stycznia 2017r. – w sprawie:

DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH

 

  1. ryby – Załącznik nr 3 (CPV – 03 31 10 00-2)
  2. różne produkty spożywcze pieczywo – Załącznik nr 4 (CPV – 15 81 10 00-6)
  3. produkty mleczarskie – Załącznik nr 5 (CPV – 15 50 00 00-3)
  4. produkty mięsne, mięso – Załącznik nr 6 (CPV – 15 10 00 00-9)
  5. Owoce, warzywa i podobne produkty– Załącznik nr 7 (CPV – 15 30 00 00-1)
  6. Produkty przemiału ziarna, skrobi i prod. skrobiowych – Załącznik nr 7 (CPV – 15 60 00 00-4)
  7. Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne – Załącznik nr 7 (CPV – 15 40 00 00-2)
  8. Różne produkty spożywcze – Załącznik nr 7 (CPV – 15 80 00 00-6)
  9. Rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa – Załącznik nr 7 (CPV – 03 11 00 00-5)

 

 

W okresie od 01 LIPCA 2017r. do 31 GRUDNIA 2017r.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji dołączonej do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załączniki do SIWZ)

 

 

1.      DOKONAŁ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZŁOŻONEJ PRZEZ:

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3:

OFERTĘ NR 8

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „MORFISH”, Roman Ciołek,
98-285 Wróblew, Wróblew 52

NIP: 827-001-86-23, REGON: 730 099 944

 

WARTOŚĆ (BRUTTO) OFERTY: 7 950,60 zł;

Wartość punktowa w kryterium CENA: 100pkt.

 

ZAŁĄCZNIK NR 4:

OFERTĘ NR 2

Piekarnia "BAGIETKA", S.C., U.P.M. Ulańscy,
98-285 Wróblew, Ocin 43

NIP: 827-10-00-393, REGON: 730 054 137

 

WARTOŚĆ (BRUTTO) OFERTY: 10 769,40 zł;

Wartość punktowa w kryterium CENA: 100pkt.

 

ZAŁĄCZNIK NR 5:

OFERTĘ NR 6

Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Łasku
98-100 Łask, ul. Matejki 16
NIP: 831-000-37-41; REGON: 000 439 115

 

WARTOŚĆ (BRUTTO) OFERTY: 30 608,50 zł;

Wartość punktowa w kryterium CENA: 100pkt.

 

ZAŁĄCZNIK NR 6:

OFERTĘ NR 1

JAMIR, Sobieraj i Wspólnicy, Sp. Jawna
95-083 Lutomiersk, Bechcice Parcela 21

NIP: 731-200-90-49, REGON: 100 740 277

 

WARTOŚĆ (BRUTTO) OFERTY: 49 669,20 zł;

Wartość punktowa w kryterium CENA: 100pkt.

 

UZASADNIENIE

Oferty złożone przez wybranych wykonawców spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Zaproszeniu do składania ofert wraz z załącznikami do ww. dokumentów oraz kwoty zaproponowane przez oferentów mieszczą się w wysokości środków, jakie zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie tego zamówienia. Oferty uzyskały najbardziej korzystne wyniki punktowe w kryteriach ocen złożonych ofert. W zakresie części zamówienia obejmującego ww. załączniki zostały złożone co najmniej dwie ważne oferty nie podlegające odrzuceniu.

 

 

2.      UNIEWAŻNIĆ POSTĘPOWANIE W ZAKRESIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA OBEJMUJĄCEGO ZAŁĄCZNIK NR 7

 

W zakresie części zamówienia obejmującego Załącznik nr 7 nie złożono co najmniej dwóch ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu (Art. 93 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych), komisja przetargowa proponuje unieważnić postępowanie w zakresie części zamówienia obejmującego Załącznik Nr 7.

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 Stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z póź. zm.), Art. 93 ust.2, Zamawiający unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę, jeśli nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu.

 

 

 

 

 

Oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne złożyli i uzyskali wartość punktową:

 

 

NR ZAŁĄCZNIKA

Nr oferty.

Nazwa firmy

Adres

Wartość punktowa

„CENA”

(maksymalna ilość pkt. 100,00)

ŁĄCZNA PUNKTACJA

(maksymalna ilość pkt. 100,00)

3

7

Hurtownia Spożywcza - Zadzimski Leszek

98-220 Zduńska Wola, ul. Opiesińska 30

98,63

98,63

8

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "MORFISH", Roman Ciołek

98-285 Wróblew, Wróblew 52

100,00

100,00

4

2

Piekarnia "Bagietka", S.C., U.P.M. Ulańscy

98-285 Wróblew, Ocin 43

100,00

100,00

4

Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Warcie

98-290 Warta, ul. Kaliska 7

88,36

88,36

5

5

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska "Wart-Milk"

98-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 41/45

95,73

95,73

6

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łasku

98-100 Łask, ul. Matejki 16

100,00

100,00

6

1

"JAMIR", Sobieraj i wspólnicy, Sp. Jawna

95-083 Lutomiersk, Bechcice Parcela 21

100,00

100,00

3

"Borowina", Zakład Mięsny, Podsiadły, Spółka Jawna

98-270 Złoczew, Broszki 34

86,07

86,07

 

Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie została odrzucona żadna ofert.

Informujemy, że z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy, który złożył ofertę.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 wraz z późniejszymi zmianami) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.

 

Proponowany termin podpisania umowy: 03 Lipca 2017r.

W sprawie podpisania umowy proszę o kontakt z pracownikiem DPS Biskupice Sławomirem Janiakiem
(Tel. 43 827 46 95 lub 693 333 150).

 

 

(-) Maria Antczak

DYREKTOR

______________________________________________

/podpis przedstawiciela zamawiającego/

Informacja wytworzona przez:
Sławomir Janiak , w dniu:  26‑06‑2017 13:30:52
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  26‑06‑2017 13:30:52
Data ostatniej aktualizacji:
26‑06‑2017 13:32:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie