Zawiadomienie o wyborze oferty - Dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach wraz z rozładunkiem przez dostawcę i dostarczeniem do magazynu (od Lipca 2017r. do 31 Grudnia 2017r.)


 

 

Biskupice, 2017-07-20

Numer sprawy: G.2710.3.2017

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach informuje:

w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę rozstrzygniętym w dniu 20 Lipca 2017r. – w sprawie:

DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH

 

  1. Owoce, warzywa i podobne produkty– Załącznik nr 3 (CPV – 15 30 00 00-1)
  2. Produkty przemiału ziarna, skrobi i prod. skrobiowych – Załącznik nr 3 (CPV – 15 60 00 00-4)
  3. Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne – Załącznik nr 3 (CPV – 15 40 00 00-2)
  4. Różne produkty spożywcze – Załącznik nr 3 (CPV – 15 80 00 00-6)
  5. Rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa – Załącznik nr 3 (CPV – 03 11 00 00-5)

 

 

W okresie od LIPCA 2017r. do 31 GRUDNIA 2017r.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji dołączonej do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załączniki do SIWZ)

 

 

1.      DOKONAŁ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZŁOŻONEJ PRZEZ:

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3:

OFERTĘ NR 1

"RHS", SP. Z O.O.,

98-300 Wieluń, ul. Warszawska 43

NIP: 832-169-44-99, REGON: 730 33 50 20

 

Wartość brutto oferty: 48 548,96 zł

Wartość punktowa w kryterium CENA: 100pkt.

 

 

UZASADNIENIE

Oferta złożona przez wybranego wykonawcę spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Zaproszeniu do składania ofert wraz z załącznikami do ww. dokumentów oraz kwoty zaproponowane przez oferentów mieszczą się w wysokości środków, jakie zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie tego zamówienia. Oferty uzyskały najbardziej korzystne wyniki punktowe w kryteriach ocen złożonych ofert. W postępowaniu zostały złożone co najmniej dwie ważne oferty nie podlegające odrzuceniu.

 

 

Oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne złożyli i uzyskali wartość punktową:

 

 

NR ZAŁĄCZNIKA

Nr oferty.

Nazwa firmy

Adres

Wartość punktowa

„CENA”

(maksymalna ilość pkt. 100,00)

ŁĄCZNA PUNKTACJA

(maksymalna ilość pkt. 100,00)

3

1

"RHS", SP. Z O.O.

98-300 Wieluń, ul. Warszawska 43

100,00

100,00

2

FIRMA HANDLOWA. ALICJA I KRZYSZTOF ROSIŃSCY, S.J.

98-200 Sieradz, ul. Kolejowa 9

99,76

99,76

 

Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie została odrzucona żadna ofert.

Informujemy, że z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy, który złożył ofertę.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 wraz z późniejszymi zmianami) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.

 

Proponowany termin podpisania umowy: 27 Lipca 2017r.

W sprawie podpisania umowy proszę o kontakt z pracownikiem DPS Biskupice Sławomirem Janiakiem
(Tel. 43 827 46 95 lub 693 333 150).

 

 

(-) Maria Antczak

DYREKTOR

 

______________________________________________

/podpis przedstawiciela zamawiającego/

Informacja wytworzona przez:
Sławomir Janiak , w dniu:  20‑07‑2017 08:56:33
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  20‑07‑2017 08:56:33
Data ostatniej aktualizacji:
20‑07‑2017 09:02:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie