Zawiadomienie o wyborze oferty - Dostawy pelletu drzewnego wraz z rozładunkiem w DPS Biskupice w ilości 40 ton (od 01 Grudnia 2018r. do 31 Grudnia 2018r.)


Biskupice, dnia 03.12.2018r.

 

Numer sprawy: G.2711.8.2018

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach informuje:

w zapytaniu cenowym dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 ust 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (T.J. z 24.08.2017r, Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z póź. zm.)  rozstrzygniętym w dniu 30 listopada 2018r. – w sprawie:

DOSTAWY PELLETU DRZEWNEGO WRAZ Z ROZŁADUNKIEM W DPS BISKUPICE

CPV   09111400-4     (Paliwa drzewne)

 

O PARAMETRACH PELLETU DRZEWNEGO:

 

 1. Wartość opałowa: >17,50 [MJ/kg]
 2. Wilgotność: < 12 [%]

 

(wyrywkowo będą prowadzone kontrole wilgotności dostarczonego pelletu w przypadku przekroczenia ustalonej normy wilgotności powyżej 12% dostawa zostanie nieprzyjęta i dostawca musi dostarczyć towar bez wady zgodny z przedmiotem zamówienia)

 

 1. Zawartość popiołu: <1,50 [%],
 2. Gęstość: 1,0<Gęstość<1,4 [kg/dm3],
 3. Granulacja pelletu – średnica: 4≤d<10 [mm] ± 10 [%], długość: <50 [mm] ± 10 [%],
 4. Dodatki ułatwiające prasowanie: BRAK,
 5. Zawartość siarki: < 0,08 [%],
 6. Zawartość azotu: < 0,3 [%],
 7. Zawartość chloru: < 0,03 [%],
 8. Opakowania zbiorcze po 15-25 kg,
 9. Termin płatności – do 30 dni od daty dostawy pelletu drzewnego i wystawienia faktury,
 10. Transport – Własny Dostawcy na teren DPS Biskupice,
 11. Wielkość i terminy poszczególnych dostawach - określa Zamawiający (maksymalna ilość dostawy jednorazowej 20 ton).

 

 

UWAGA !!!

Pellet musi odpowiadać parametrom oraz posiadać odpowiednie certyfikaty (prosimy o załączenie certyfikatów), jakie są wymagane dla spalania biomasy

W ilości 40 ton

 

W okresie od 1 Grudnia 2018r. do 31 Grudnia 2018r.

 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji do Zaproszenia do składania ofert.

 

dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

 

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ANPOL", Rajmund Andrych,
Biskupice 88,

98-200 Sieradz

NIP 827-100-44-39, regon 730193318

 

 

UZASADNIENIE WYBORU OFERTY:

Oferta złożona przez wybranego wykonawcę spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Zaproszeniu do składania ofert oraz kwota zaproponowana przez oferenta mieści się w wysokości środków, jakie zamierza przeznaczyć zamawiający na sfinansowanie tego zamówienia. Oferta uzyskała najbardziej korzystny wynik punktowy w kryterium oceny złożonych ofert.

 

                                                                          

 

Wykonawca zaproponował w swojej ofercie:

       CENĘ:

CENA BRUTTO za 1 tonę PELLETU DRZEWNEGO (wraz z podatkiem w należnej wysokości)

922,50 zł

CENA w skali 100 punktowej: 100,00 pkt

            Sumaryczna ilość punktów otrzymana 100,00 pkt

 

Oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia oferty złożyli i uzyskali wartość punktową:

 

Nr oferty.

Nazwa firmy

Adres

Wartość punktowa

„CENA”

(maksymalna ilość pkt. 100,00)

ŁĄCZNA PUNKTACJA

(maksymalna ilość pkt. 100,00)

 

1

 

„ROSTAM” ROMAN SZTAMA

 

98-200 SIERADZ

RZECHTA 74

92,25

92,25

 

2

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „ANPOL” RAJMUND ANDRYCH

98-200 SIERADZ

BISKUPICE 88

100,00

100,00

 

 

Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie została odrzucona żadna oferta.

Informujemy, że z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy, który złożył ofertę.

Przewidywany termin podpisania umowy: 06.12.2018r.
W sprawie podpisania umowy proszę o kontakt z pracownikiem DPS Biskupice Panią Małgorzata Szymala  Tel. 43 827 46 95 lub 606 937 694.

 

(-) Sławomir Janiak

DYREKTOR

Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Szymala , w dniu:  03‑12‑2018 14:45:20
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  03‑12‑2018 14:45:20
Data ostatniej aktualizacji:
03‑12‑2018 14:46:55
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie