Zawiadomienie o wyborze oferty - Dostawy produktów leczniczych, materiałów opatrunkowych i środków pomocniczych do Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach (od 01 Stycznia 2019r. do 31 Grudnia 2019r.)


 

Biskupice, 2018-12-18

 

 

Numer sprawy: G.2711.11.2018

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach informuje:

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, rozstrzygniętym w dniu 14 grudnia 2018r. – w sprawie:

 

DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH

 

CPV   336 00000-6     (Produkty farmaceutyczne)

CPV   331 00000 – 1     (Urządzenia medyczne)

 

ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 3/1 oraz ZAŁACZNIKIEM NR 3/2 do zaproszenia do składania ofert

 

W okresie od 01 STYCZNIA 2019r. do 31 GRUDNIA 2019r.

termin płatności – do 30 dni od daty dostawy i wystawienia faktury.

                                                                                    

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w zaproszeniu do składania ofert wraz z załącznikami.

 

dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty

(w zakresie ZAŁĄCZNIKA NR 3/1 I ZAŁĄCZNIKA NR 3/2) złożonej przez:

 

"FARMAX", SP. Z O.O., APTEKA KWIATY POLSKIE
 

ul. Ks. Wujaka 2, 92-551 Łódź

NIP: 727-265-12-70; REGON: 100 046 890

 

 

UZASADNIENIE WYBORU OFERTY

Oferta złożona przez wybranego wykonawcę spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Zaproszeniu do składania ofert wraz z Załącznikami do Zaproszenia oraz kwota zaproponowana przez oferentów mieści się w wysokości środków, jakie zamierza przeznaczyć zamawiający na sfinansowanie tego zamówienia. Oferta "FARMAX", SP. Z O.O., APTEKA "KWIATY POLSKIE" uzyskała najwyższą ocenę w kryteriach oceny ofert.

 

Wykonawca zaproponował w swojej ofercie za realizację całego zakresu zamówienia publicznego, zgodnie z Załącznikiem Nr 3/1 oraz 3/2 do Zaproszenia do składania ofert:

 

CENĘ:

WARTOŚĆ BRUTTO OFERTY (WRAZ Z PODATKIEM VAT W NALEŻNEJ WYSOKOŚCI):

44 348,44 zł

Oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia oferty złożyli i uzyskali wartość punktową:

 

Nr oferty

Nazwa Oferenta

Adres Oferenta

Wartość punktowa

CENA

(maksymalna ilość pkt. 100,00)

ŁĄCZNA PUNKTACJA (maksymalna ilość pkt. 100,00)

1

APTEKA GEMINI

 

AL.POKOJU 5/7;

98-200 SIERADZ

41,10

41,10

2

FARMAX", Sp. z o.o.

Apteka Kwiaty Polskie

 

ul. Grunwaldzka 1B, 98-200 Sieradz

100,00

100,00

3

APTEKI DAR ZDROWIA

UL. BOHATRÓW WRZEŚNIA 61, 98-200 Sieradz

59,39

59,39

 

Zamawiający nie odrzucił żadnej z ofert złożonych w postępowaniu.

 

Proponowany termin podpisania umowy: 21 Grudnia 2018r.

Osoba do kontaktu w sprawie podpisania umowy: Małgorzata Szymala, Tel. 43 827 46 95.

 

 

(-) Sławomir Janiak

DYREKTOR

______________________________________

         /podpis przedstawiciela zamawiającego/

Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Szymala , w dniu:  18‑12‑2018 13:23:12
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  18‑12‑2018 13:23:12
Data ostatniej aktualizacji:
18‑12‑2018 13:25:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie