Zawiadomienie o wyborze oferty - Dostawy oleju opałowego lekkiego w ilości 6000 dm3 do Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach (od Września 2019r. do 31 Grudnia 2019r.)


 Biskupice, dnia 25.09.2019r.

 

Numer sprawy: ZP.2711.6.2019

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach informuje:

w zapytaniu cenowym dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 4 ust 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (T.J. z 16.10.2018r, Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z póź. zm.) w dniu  25 WRZEŚNIA 2019r. – w sprawie:

Dostaw OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO od WRZEŚNIA 2019r. do 31 GRUDNIA 2019r.

  • w ilości 6 000 dm3:
  • max. lepkość w temp. 20 ºC 6 mm2 / s (1,5 ºE)
  • Transport – Własny Dostawcy na teren DPS Biskupice,
  • wielkość i terminy poszczególnych dostawach - określa Zamawiający.

 

dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

 

„EKO-OIL” SP. Z O.O.; SPÓŁKA KOMANDYTOWA

98-200 SIERADZ,  MONICE 3

NIP 827 230 47 93; REGON 101 596 983

 

UZASADNIENIE WYBORU OFERTY:

Oferta złożona przez wybranego wykonawcę spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Zaproszeniu do składania ofert oraz kwota zaproponowana przez oferenta mieści się w wysokości środków, jakie zamierza przeznaczyć zamawiający na sfinansowanie tego zamówienia.

                                                             

Wykonawca zaproponował w swojej ofercie:

CENĘ:

CENA BRUTTO (za 1 dm3) na dzień 10.09.2019r. – 3,06 zł

(UPUST  – 6,74 % od ceny hurtowej oleju grzewczego „Ekoterm Plus” PKN Orlen na stronie www.orlen.pl)

Uzyskał wartość punktową w kryterium CENA: 100,00 pkt

Sumaryczna ilość punktów otrzymana przez „EKO-OIL”, Sp z o.o., SP. K.: 100,00 pkt

 

Oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia oferty złożyli i uzyskali wartość punktową:

 

Nr oferty.

Nazwa firmy

Adres

Wartość punktowa

Marża, Upust od ceny oleju grzewczego "EKOTERM PLUS" na stronie www.orlen.pl

„CENA”

(maksymalna ilość pkt. 100,00)

ŁĄCZNA PUNKTACJA

(maksymalna ilość pkt. 100,00)

1

„EKO-OIL”,

SP. Z O.O., SP.K.,

98-200 SIERADZ, MONICE 3

-6,74%

3,06

100,00

 

Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie została odrzucona żadna oferta.

Informujemy, że z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy, który złożył ofertę.

Przewidywany termin podpisania umowy: 26 WRZEŚNIA 2019r.
W sprawie podpisania umowy proszę o kontakt z pracownikiem DPS Biskupice Panią Małgorzatą Szymala Tel. 43 827 46 95

 

(-) Sławomir Janiak

DYREKTOR

Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Szymala , w dniu:  25‑09‑2019 13:34:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  25‑09‑2019 13:34:04
Data ostatniej aktualizacji:
25‑09‑2019 13:38:55
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie