Zawiadomienie o wyborze oferty - Dostawy oleju opałowego lekkiego do Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach (od Lutego 2016r. do 30 Kwietnia 2016r.


Biskupice, dnia 09 LUTEGO 2016r.

 

 

Numer sprawy: G.2711.3.2016

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach informuje:

w zapytaniu cenowym dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 4 ust 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z póź. zm.) w dniu 09 Lutego 2016r. – w sprawie:

Dostaw OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO od LUTEGO 2016r. do 30 KWIETNIA 2016r.

  • w ilości 6 000 dm3:
  • max. lepkość w temp. 20 ºC 6 mm2 / s (1,5 ºE)
  • Transport – Własny Dostawcy na teren DPS Biskupice,
  • wielkość i terminy poszczególnych dostawach - określa Zamawiający.

 

dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

 

"EKO - OIL", SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA

MONICE 3, 98-200 SIERADZ

NIP: 827-23-04-793; REGON: 101 596 983

 

UZASADNIENIE WYBORU OFERTY:

Oferta złożona przez wybranego wykonawcę spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Zaproszeniu do składania ofert oraz kwota zaproponowana przez oferenta mieści się w wysokości środków, jakie zamierza przeznaczyć zamawiający na sfinansowanie tego zamówienia. Oferta uzyskała najbardziej korzystny wynik punktowy w kryterium oceny złożonych ofert.

 

Wykonawca zaproponował w swojej ofercie:

CENĘ:

CENA BRUTTO (za 1 dm3) na dzień 02.02.2016r.  1,97 zł

(UPUST  – 8,57 % od ceny hurtowej oleju grzewczego „Ekoterm Plus” PKN Orlen na stronie www.orlen.pl)

Uzyskał wartość punktową w kryterium CENA: 100,00 pkt

Sumaryczna ilość punktów otrzymana przez "EKO-OIL", SP. Z O.O., SP. K.: 100,00 pkt

 

 

Oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia oferty złożyli i uzyskali wartość punktową:

 

Nr oferty.

Nazwa firmy

Adres

Wartość punktowa

„CENA”

(maksymalna ilość pkt. 100,00)

ŁĄCZNA PUNKTACJA

(maksymalna ilość pkt. 100,00)

1.

MKAJ Skorupa, Sp. z o.o.

Ul. ROJNA 6 LOK.52, 91-127 ŁÓDŹ

98,99

98,99

2.

“EKO-OIL”, SP. Z O.O., SP. K.

MONICE 3, 98-200 SIERADZ

100,00

100,00

 

Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie została odrzucona żadna oferta.

Informujemy, że z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy, który złożył ofertę.

 

Przewidywany termin podpisania umowy i wykonania dostawy: 15 LUTY 2016r.


W sprawie podpisania umowy proszę o kontakt z pracownikiem DPS Biskupice Panem Sławomirem Janiakiem Tel. 43 827 46 95 lub 693 333 150.

 

(-) Maria Antczak

DYREKTOR

Informacja wytworzona przez:
Sławomir Janiak , w dniu:  09‑02‑2016 13:57:36
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  09‑02‑2016 13:57:36
Data ostatniej aktualizacji:
20‑04‑2016 14:01:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive