Zawiadomienie o wyborze oferty - Dostawy brykietu z trocin drzewnych wraz z rozładunkiem w DPS Biskupice (od Grudnia 2016r. do 31 Grudnia 2016r.


Biskupice, 2016-12-16

Numer sprawy: G.2711.14.2016

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach informuje:

W ZAPYTANIU CENOWYM DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY OKREŚLONEJ W ART. 4 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z póź. zm.) ROZSTRZYGNIĘTYM W DNIU 16.12.2016R.

 

w sprawie:

DOSTAWY BRYKIETU Z TROCIN DRZEWNYCH WRAZ Z ROZŁADUNKIEM W DPS BISKUPICE

 

CPV   09111400-4               (Paliwa drzewne)

 

  1. Wartość opałowa >16 MJ/kg
  2. Wilgotność 10%
  3.  Zawartość popiołu do 1%,
  4. Zawartość siarki <0,05%,
  5. Granulacja brykietu – średnica do 8 cm
  6. Opakowania zbiorcze po 25-35 kg
  7. Termin płatności – do 30 dni od daty dostawy brykietu i wystawienia faktury,
  8. Transport – Własny Dostawcy na teren DPS Biskupice,
  9. Wielkość i terminy poszczególnych dostawach - określa Zamawiający.

 

W ilości 40 ton

W okresie od GRUDNIA 2016r. do 31 GRUDNIA 2016r.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji dołączonej do Zaproszenia do składania ofert

 

Dokonał wyboru oferty złożonej przez:

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ANPOL", RAJMUND ANDRYCH
BISKUPICE 88, 98-200 SIERADZ
NIP: 827-100-44-39, REGON: 730 193 318

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta złożona przez wybranego wykonawcę P.W. "ANPOL", RAJMUND ANDRYCH spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Zaproszeniu do składania ofert wraz z załącznikami oraz kwota zaproponowana przez oferenta mieści się w wysokości środków, jakie zamierza przeznaczyć zamawiający na sfinansowanie tego zamówienia. Oferta uzyskała najbardziej korzystne wyniki punktowe w kryteriach oceny złożonych ofert.

 

CENĘ:

CENA brutto za 1 tonę brykietu z trocin drzewnych (wraz z podatkiem w należnej wysokości) 399,75 zł

CENA w skali 100 punktowej (100,00 pkt.)

Sumaryczna ilość punktów otrzymana : 100,00 pkt.

 

Oferty w zamówieniu publicznym złożyli:

 

Nr oferty

Nazwa firmy

Adres

Wartość punktowa

„CENA” (brutto)
za 1 tonę

(maksymalna ilość pkt. 100,00)

ŁĄCZNA PUNKTACJA

(maksymalna ilość pkt. 100,00)

1

P.W. "ANPOL", RAJMUND ANDRYCH

Biskupice 88, 98-200 Sieradz

100,00

100,00

 

Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie została odrzucona żadna oferta.

 

Informujemy, że z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy, który złożył ofertę.

 

Przewidywany proponowany termin podpisania umowy: 21 Grudnia 2016r.

W sprawie umowy prosimy o kontakt ze Sławomirem Janiakiem tel. 43 827 46 95 wew. 23 lub 693 333 150.

 

 

 

(-) Maria Antczak

DYREKTOR

 

_________________________________

/podpis przedstawiciela zamawiającego/

Informacja wytworzona przez:
Sławomir Janiak , w dniu:  16‑12‑2016 14:19:47
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  16‑12‑2016 14:19:47
Data ostatniej aktualizacji:
16‑12‑2016 14:22:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive