Zawiadomienie o wyborze oferty - Świadczenie kompleksowych usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej w obiektach Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach od dnia podpisania umowy do 31 Grudnia 2020r.


Biskupice, dnia 01 kwietnia 2020r.

Numer sprawy: ZP.2711.5.2020

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

                Informujemy, że w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: Świadczenie kompleksowych usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej w obiektach  Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach od dnia podpisania umowy do 31 Grudnia 2020r.

Zamawiający w dniu 31 Marca 2020r. dokonał wyboru wykonawcy:

 

OFERTĘ NR 1 – EL-POŻ GRZEGORZ GÓRECKI

98-200 SIERADZ, UL. BOHATERÓW WRZEŚNIA 75/25

 

NIP 827-19-59-345; REGON 360 431 221

 

Cena brutto: 8072,49 zł (osiem tysięcy siedemdziesiąt dwa złote czterdzieści dziewięć groszy)

UZYSKANA SUMARYCZNA WARTOŚĆ PUNKTOWA: 100,00 PKT

 

UZASADNIENIE WYBORU OFERT

Oferta złożona przez wybranego Wykonawcę EL-POŻ GRZEGORZ GÓRECKI spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT. Oferta ww. uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert zgodnie z Załącznikiem Nr 3, do ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT.  Oferta uzyskała najbardziej korzystny wynik punktowy w kryterium oceny złożonych ofert.

 

OFERTY W POSTĘPOWANIU ZŁOŻYLI I UZYSKALI WARTOŚCI PUNKTOWE:

Nr oferty.

Nazwa firmy

Adres

Wartość punktowa

„CENA”

(maksymalna ilość pkt. 100,00)

ŁĄCZNA PUNKTACJA

(maksymalna ilość pkt. 100,00)

1

 

EL-POZ GRZEGORZ GÓRECKI

 

98-200 SIERADZ

UL. BOHATERÓW WRZEŚNIA 75/25

100,00

100,00

 

Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie została odrzucona żadna oferta.

 

Informujemy, że z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy, który złożył ofertę.

 

TERMIN PODPISANIA UMOWY:

Proponowany termin podpisania umowy 03 kwiecień 2020r., w sprawie umowy prosimy o kontakt z Panią Małgorzata Szymala, Tel. 43 827 46 95.

 

 

 (-) SŁAWOMIR JANIAK

DYREKTOR

Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Szymala , w dniu:  01‑04‑2020 13:18:07
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  01‑04‑2020 13:18:07
Data ostatniej aktualizacji:
01‑04‑2020 13:20:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie