Zawiadomienie o wyborze oferty na Dostawy pelletu drzewnego wraz z rozładunkiem w DPS Biskupice w ilości 35 ton (od GRUDNIA 2020R. do 28 LUTEGO 2021R.)


Biskupice, dnia 16 GRUDNIA 2020r.

 

Numer sprawy: ZP.2711.13.2020

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach informuje:

w zapytaniu cenowym dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 ust 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (T.J. z 27.09.2019r, Dz. U. z 2019r. poz. 1843)  rozstrzygniętym w dniu 16 GRUDNIA 2020r. – w sprawie:

DOSTAWY PELLETU DRZEWNEGO WRAZ Z ROZŁADUNKIEM W DPS BISKUPICE

CPV   09111400-4     (Paliwa drzewne)

 

O PARAMETRACH PELLETU DRZEWNEGO:

 

 1. Wartość opałowa: >17,50 [MJ/kg]
 2. Wilgotność: < 12 [%]

(wyrywkowo będą prowadzone kontrole wilgotności dostarczonego pelletu w przypadku przekroczenia ustalonej normy wilgotności powyżej 12% dostawa zostanie nieprzyjęta i dostawca musi dostarczyć towar bez wady zgodny z przedmiotem zamówienia)

 1. Zawartość popiołu: <1,50 [%],
 2. Gęstość: 1,0<Gęstość<1,4 [kg/dm3],
 3. Granulacja pelletu – średnica: 4≤d<10 [mm] ± 10 [%], długość: <50 [mm] ± 10 [%],
 4. Dodatki ułatwiające prasowanie: BRAK,
 5. Zawartość siarki: < 0,08 [%],
 6. Zawartość azotu: < 0,3 [%],
 7. Zawartość chloru: < 0,03 [%],
 8. Opakowania zbiorcze po 15-25 kg,
 9. Termin płatności – do 30 dni od daty dostawy pelletu drzewnego i wystawienia faktury,
 10. Transport – Własny Dostawcy na teren DPS Biskupice,
 11. Wielkość i terminy poszczególnych dostawach - określa Zamawiający (maksymalna ilość dostawy jednorazowej 20 ton).

 

UWAGA !!!

Pellet musi odpowiadać parametrom oraz posiadać odpowiednie certyfikaty (prosimy o załączenie certyfikatów), jakie są wymagane dla spalania biomasy

 

W ilości 35 ton

W okresie od  GRUDNIA 2020r. do 28 LUTEGO 2021r.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji do Zaproszenia do składania ofert.

 

dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

 

USŁUGI TRANSPORTOWE GONERA ZBIGNIEW

RAKOWICE 13A; 98-285 WRÓBLEW

NIP  827-100-66-51; REGON 730027382

 „ROLTOM” S.C.  S. TOMASZEWSKI J. TOMASZEWSKIROOOOO

 

UZASADNIENIE WYBORU OFERTY:

Oferta złożona przez wybranego Wykonawcę spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Zaproszeniu do składania ofert oraz kwota zaproponowana przez oferenta mieści się w wysokości środków, jakie zamierza przeznaczyć zamawiający na sfinansowanie tego zamówienia. Oferta uzyskała najbardziej korzystny wynik punktowy w kryterium oceny złożonych ofert.

 

Wykonawca zaproponował w swojej ofercie:

CENĘ:

CENA BRUTTO za 1 tonę PELLETU DRZEWNEGO (wraz z podatkiem w należnej wysokości)

820,00 zł (OSIEMSET DWADZIEŚCIA ZŁOTYCH ZERO GROSZY)

CENA w skali 100 punktowej: 100,00 pkt

Sumaryczna ilość punktów otrzymana 100,00 pkt

Oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia oferty złożyli i uzyskali wartość punktową:

 

Nr oferty.

Nazwa firmy

Adres

Wartość punktowa

„CENA”

(maksymalna ilość pkt. 100,00)

ŁĄCZNA PUNKTACJA

(maksymalna ilość pkt. 100,00)

1

USŁUGI TRANSPORTOWE GONERA ZBIGNIEW

98-285 WRÓBLEW

RAKOWICE 13A

100,00

100,00

2

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANZOWE „ATEX” Sp. z O.O.

44-145 PILCHOWICE, UL. GLIWICKA 3

95,92

95,92

2

„ROLTOM”

STANISŁAW TOMASZEWSKI

98-240 SZADEK TARNÓWKA KOL A 6A

97,97

97,97

 

Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie została odrzucona żadna oferta.

Informujemy, że z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy, który złożył ofertę.

Przewidywany termin podpisania umowy: 23.12.2020r.
W sprawie podpisania umowy proszę o kontakt z pracownikiem DPS Biskupice Panią Anną Marciniak  Tel. 43 827 46 95

 

 (-) SŁAWOMIR JANIAK

DYREKTOR

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Szymala , w dniu:  16‑12‑2020 12:51:30
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  16‑12‑2020 12:51:30
Data ostatniej aktualizacji:
16‑12‑2020 12:54:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie