Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy brykietu z trocin drzewnych wraz z rozładunkiem w DPS Biskupice

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy brykietu z trocin drzewnych wraz z rozładunkiem w DPS Biskupice

Biskupice, 2015-01-23

Numer sprawy: G.2711.2.2015

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach informuje:

W ZAPYTANIU CENOWYM DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY OKREŚLONEJ W ART. 4 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z póź. zm.)

w sprawie:

DOSTAWY BRYKIETU Z TROCIN DRZEWNYCH WRAZ Z ROZŁADUNKIEM W DPS BISKUPICE

CPV 09111400-4 (Paliwa drzewne)


1. Wartość opałowa 18 MJ/kg

2. Wilgotność 8 - 15 %

3. Granulacja brykietu - średnica do 8 cm

4. Opakowania zbiorcze po 25-35 kg

5. Termin płatności - do 30 dni od daty dostawy brykietu i wystawienia faktury,

6. Transport - Własny Dostawcy na teren DPS Biskupice,

  1. Wielkość i terminy poszczególnych dostawach - określa Zamawiający.

W ilości 75 ton

W okresie od STYCZNIA 2015r. do 30 KWIETNIA 2015r.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji dołączonej do Zaproszenia do składania ofert

Dokonał wyboru oferty złożonej przez:

"BRYKIET KIJE", SP. Z O.O.

UL. CHŁAPOWSKIEGO 55, 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI

NIP: 622-239-41-03, REGON: 251 025 706

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta złożona przez wybranego wykonawcę BRYKIET KIJE, SP. Z O.O. spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Zaproszeniu do składania ofert wraz z załącznikami oraz kwota zaproponowana przez oferenta mieści się w wysokości środków, jakie zamierza przeznaczyć zamawiający na sfinansowanie tego zamówienia. Oferta uzyskała najbardziej korzystne wyniki punktowe w kryteriach oceny złożonych ofert.

ü CENĘ:

CENA brutto za 1 tonę brykietu z trocin drzewnych (wraz z podatkiem w należnej wysokości) 380,07 zł

CENA w skali 100 punktowej (100,00 pkt.)

Sumaryczna ilość punktów otrzymana : 100,00 pkt.

Oferty w zamówieniu publicznym złożyli:

Nr oferty

Nazwa firmy

Adres

Wartość punktowa

"CENA" (brutto)
za 1 tonę

(maksymalna ilość pkt. 100,00)

ŁĄCZNA PUNKTACJA

(maksymalna ilość pkt. 100,00)

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ANPOL", Rajmund Andrych

Biskupice 88, 98-200 Sieradz

77,25

77,25

2

"BRYKIET KIJE",
SP. Z O.O.,

ul. Chłapowskiego 55, 63-400 Ostrów Wielkopolski

100,00

100,00

3

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "BRYKIETEX", Beata Szymanek

Józefów, ul. Kolejowa 19A, 98-410 Czastary

71,86

71,86

4

Piekarnia "LIPIANIN", Witold Lipianin,

49-351 Przylesie 32

79,43

79,43

Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie została odrzucona żadna oferta.

Informujemy, że z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy, który złożył ofertę.

Przewidywany proponowany termin podpisania umowy: 28 Stycznia 2015r.

W sprawie umowy prosimy o kontakt ze Sławomirem Janiakiem tel. 43 827 46 95 wew. 23 lub 693 333 150.

(-) Maria Antczak

DYREKTOR

_________________________________

/podpis przedstawiciela zamawiającego/

Informacja wytworzona przez:
Sławomir Janiak , w dniu:  23‑01‑2015 11:43:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  23‑01‑2015 11:43:00
Data ostatniej aktualizacji:
23‑01‑2015 11:44:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie