Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy oleju opałowego lekkiego do Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach (do Września 2015r. do 31 Grudnia 2015r.)

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy oleju opałowego lekkiego do Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach (do Września 2015r. do 31 Grudnia 2015r.) w ilości 6000 dm3

Biskupice, dnia 03 Września 2015r.

 

 

Numer sprawy: G.2711.6.2015

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach informuje:

w zapytaniu cenowym dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 4 ust 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z póź. zm.) w dniu 03 Września 2015r. - w sprawie:

Dostaw OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO od Września 2015r. do 31 Grudnia 2015r.

- w ilości 6 000 dm3:

- max. lepkość w temp. 20 ºC 6 mm2 / s (1,5 ºE)

- Transport - Własny Dostawcy na teren DPS Biskupice,

- wielkość i terminy poszczególnych dostawach - określa Zamawiający.

 

dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

 

"EKO - OIL", SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA

MONICE 3, 98-200 SIERADZ

NIP: 827-23-04-793; REGON: 101 596 983

UZASADNIENIE WYBORU OFERTY:
 

Oferta złożona przez wybranego wykonawcę spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Zaproszeniu do składania ofert oraz kwota zaproponowana przez oferenta mieści się w wysokości środków, jakie zamierza przeznaczyć zamawiający na sfinansowanie tego zamówienia. Oferta uzyskała najbardziej korzystny wynik punktowy w kryterium oceny złożonych ofert.

 

Wykonawca zaproponował w swojej ofercie:

CENĘ:

CENA BRUTTO (za 1 dm3) na dzień 26.08.2015r. 2,25 zł

(UPUST - 7,00 % od ceny hurtowej oleju grzewczego "Ekoterm Plus" PKN Orlen na stronie www.orlen.pl)

Uzyskał wartość punktową w kryterium CENA: 100,00 pkt

Sumaryczna ilość punktów otrzymana przez "EKO-OIL", SP. Z O.O., SP. K.: 100,00 pkt

 

 

Oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia oferty złożyli i uzyskali wartość punktową:

 

Nr oferty.

Nazwa firmy

Adres

Wartość punktowa

"CENA"

(maksymalna ilość pkt. 100,00)

ŁĄCZNA PUNKTACJA

(maksymalna ilość pkt. 100,00)

1.

MKAJ SKORUPA, SP. Z O.O.

UL. ROJNA 6 LOK. 52, 91-127 ŁÓDŹ

96,98

96,98

2.

P.H.U. "AGRATANK", PAWEŁ GÓRECKI

UL. OSIEDLOWA 22, BRONISŁAWÓW, 98-275 BRZEŹNIO

99,12

99,12

3.

"EKO-OIL", SP. Z O.O., SP. K.

MONICE 3, 98-200 SIERADZ

100,00

100,00

 

Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie została odrzucona żadna oferta.

Informujemy, że z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy, który złożył ofertę.

 

Przewidywany termin podpisania umowy i wykonania dostawy: 10 WRZEŚNIA 2015r.


W sprawie podpisania umowy proszę o kontakt z pracownikiem DPS Biskupice Panem Sławomirem Janiakiem Tel. 43 827 46 95 lub 693 333 150.

 

 

(-) Maria Antczak

DYREKTOR

Informacja wytworzona przez:
Sławomir Janiak , w dniu:  03‑09‑2015 11:26:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  03‑09‑2015 11:26:00
Data ostatniej aktualizacji:
07‑09‑2015 10:43:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie