Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy produktów leczniczych, materiałów opatrunkowych i środków pomocniczych do Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach (od czerwca 2015r. do 31 grudnia 2015r.)

Zamówienie Publiczne na dostawy produktów leczniczych, materiałów opatrunkowych i środków pomocniczych do Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach (od czerwca 2015r. do 31 grudnia 2015r.)

Biskupice, 2015-06-08

Numer sprawy: G.2711.5.2015

ZAWIADOMIENIE

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach informuje:

w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, rozstrzygniętym w dniu 15 grudnia 2014r. - w sprawie:

DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH

CPV 336 00000-6 (Produkty farmaceutyczne)


CPV 331 00000 - 1 (Urządzenia medyczne)


ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 3/1 oraz ZAŁACZNIKIEM NR 3/2 do zaproszenia do składania ofert

W okresie od CZERWCA 2015r. do 31 GRUDNIA 2015r.

termin płatności - do 30 dni od daty dostawy i wystawienia faktury.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w zaproszeniu do składania ofert wraz z załącznikami.

dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty (w zakresie ZAŁACZNIKA NR 3/1 I ZAŁACZNIKA NR 3/2) złożonej przez:

FARMACJA UNO, APTEKA PRIMA

ul. Piłsudskiego 12, 98-200 Sieradz

NIP: 783-15-91-473; REGON: 634 593 733

UZASADNIENIE WYBORU OFERTY

Oferta złożona przez wybranego oferenta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Zaproszeniu do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 14 000 euro wraz z załącznikami do ww. dokumentów oraz kwota zaproponowana przez oferenta mieści się w wysokości środków, jakie zamierza przeznaczyć zamawiający na sfinansowanie tego zamówienia.

Wykonawca zaproponował w swojej ofercie za realizację całego zakresu zamówienia publicznego, zgodnie z Załącznikiem Nr 3/1 oraz 3/2 do Zaproszenia do składania ofert:

CENĘ:

WARTOŚĆ BRUTTO OFERTY (WRAZ Z PODATKIEM VAT W NALEŻNEJ WYSOKOŚCI):

42 427,88 zł

Oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia oferty złożyli i uzyskali wartość punktową:

Nr oferty

Nazwa Oferent

Adres Oferenta

Wartość punktowa

CENA

(maksymalna ilość pkt. 100,00)

ŁĄCZNA PUNKTACJA (maksymalna ilość pkt. 100,00)

1

BURCHACIŃSCY, SP. AKCYJNA,
SP. K.

Ul. Św. Barbary 4, 98-300 Wieluń

64,35

64,35

2

FARMACJA UNO, APTEKA PRIMA

Ul. Piłsudskiego 12, 98-200 Sieradz

100,00

100,00

Zamawiający nie odrzucił żadnej z ofert złożonych w postępowaniu.

Proponowany termin podpisania umowy: 15 czerwca 2015r.

Osoba do kontaktu w sprawie podpisania umowy: Sławomir Janiak, Tel. 43 827 46 95 lub 693 333 150.

(-) Maria Antczak

DYREKTOR

______________________________________

/podpis przedstawiciela zamawiającego/

Informacja wytworzona przez:
Sławomir Janiak , w dniu:  08‑06‑2015 12:58:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  08‑06‑2015 12:58:00
Data ostatniej aktualizacji:
08‑06‑2015 13:02:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie