PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2020 ROK


Załącznik nr 8

do Regulaminu Zamówień Publicznych

 

Biskupice, dnia 15 Stycznia 2020 r.

 

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH NA ROK 2020

 

Lp.

Przedmiot zamówienia
(ze wskazaniem czy jest to dostawa, usługa, czy robota budowlana)

Dział merytoryczny

Wartość szacunkowa w euro / zł (netto)

Kod CPV

Planowany tryb udzielenia zamówienia

Planowany termin wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia

1

2

3

4

5

6

7

1

Dostawy środków chemicznych do Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach
(od Stycznia 2020r. do 31 Grudnia 2020r.)

T-O

18 298,07 € /

78 119,94 zł

39.22.00.00-0

39.50.00.00-7

33.70.00.00-7

18.40.00.00-3

19.50.00.00-1

39.80.00.00-0

Art. 4 ust. 8 PZP

Procedura zgodna z Regulaminem Zamówień Publicznych

Styczeń 2020r.

(procedura wszczęta)

2

Usługi medyczne w zakresie przeprowadzania wstępnych, okresowych, kontrolnych, profilaktycznych badań lekarskich oraz do celów sanitarno-epidemiologicznych dla kandydatów do zatrudnienia oraz pracowników zatrudnionych w DPS Biskupice

T-O

1 647,76 € /

7 034,78 zł

85121000-3

Art. 4 ust. 8 PZP

Procedura zgodna z Regulaminem Zamówień Publicznych

Styczeń 2020r.

(procedura wszczęta)

3

Dostawy pelletu  drzewnego wraz z rozładunkiem w Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach w ilości 40 ton

(od Stycznia 2020r. do 31 Marca 2020r.)

G i O

6 599,40 € /

28 174,80 zł

09.11.14.00-4

Art. 4 ust. 8 PZP

Procedura zgodna z Regulaminem Zamówień Publicznych

Styczeń 2020r.

(procedura wszczęta)

4

Dostawy oleju opałowego lekkiego do Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach w ilości 6 000dm3
(od Lutego 2020r. do 31 Maja 2020r.)

G i O

3, 611,83 € /

15 420,00 zł

09.13.51.00-5

Art. 4 ust. 8 PZP

Procedura zgodna z Regulaminem Zamówień Publicznych

Luty 2020r.

 

5

Dostawy pelletu drzewnego wraz z rozładunkiem w Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach w ilości 40 ton

(od Kwietnia 2020r. do 30 Czerwca 2030r.)

G i O

6 640,62€ /

28 350,80 zł

09.11.14.00-4

Art. 4 ust. 8 PZP

Procedura zgodna z Regulaminem Zamówień Publicznych

Marzec 2020r.

 

6

Dostawy oleju opałowego lekkiego do Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach w ilości 6 000dm3
(od Czerwca 2020r. do 30 Września 2020r.)

G i O

3 639,94 € / 

  15 540,00  zł

09.13.51.00-5

Art. 4 ust. 8 PZP

Procedura zgodna z Regulaminem Zamówień Publicznych

Maj 2020r.

7

Dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach
(od 01 Lipca 2020r. do 31 Grudnia 2020r.)

G i O

29 251,82€ /

124 884,81 zł

15.50.00.00-3

15.60.00.00-4

15.81.10.00-6

03.11.00.00-5

15.20.00.00-0

15.80.00.00-6

15.10.00.00-9

15.30.00.00-1

15.40.00.00-2

Art. 69-73 PZP - Zapytanie o cenę 2)

Czerwiec 2020r.

8

Dostawy pelletu drzewnego wraz z rozładunkiem w Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach w ilości 40 ton

(od Lipca 2020 r. do 30 Września 2020 r.)

G i O

6 682,03 € /

28 527,60 zł

09.11.14.00-4

Art. 4 ust. 8 PZP

Procedura zgodna z Regulaminem Zamówień Publicznych

Czerwiec 2020r.

 

9

Dostawy oleju opałowego lekkiego do Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach w ilości 8 000dm3
(od Października 2020r. do 31 Grudnia 2020r.)

G i O

4 890,73 € /   

20 880 zł

09.13.51.00-5

Art. 4 ust. 8 PZP

Procedura zgodna z Regulaminem Zamówień Publicznych

Wrzesień 2020r.

10

Dostawy pelletu drzewnego wraz z rozładunkiem w Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach w ilości 50 ton

(od Października 2020 r. do 31 Grudnia 2020 r.)

G i O

8 404,66 € /

35 882,00zł

09.11.14.00-4

Art. 4 ust. 8 PZP

Procedura zgodna z Regulaminem Zamówień Publicznych

Wrzesień 2020r.

 

11

Dostawy produktów leczniczych, materiałów opatrunkowych i środków pomocniczych do Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach
(od 01 Stycznia 2021r. do 31 Grudnia 2021r.)

T-O

12 215,58 € /

52 151,98 zł

33.60.00.00-6

33.10.00.00-1

Art. 4 ust. 8 PZP

Procedura zgodna z Regulaminem Zamówień Publicznych

Listopad/Grudzień 2020r.

12

Dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach
(od 01 Stycznia 2021r. do 30 Czerwca 2021r.)

G i O

29 617,47 € /

126 445,87 zł

15.50.00.00-3

15.60.00.00-4

15.81.10.00-6

03.11.00.00-5

15.20.00.00-0

15.80.00.00-6

15.10.00.00-9

15.30.00.00-1

15.40.00.00-2

Art. 69-73 PZP - Zapytanie o cenę 2)

Listopad/Grudzień 2020r.

 

(-) ANNA MARCINIAK

KIEROWNIK DZIAŁU GOSPODARCZEGO I OBSŁUGI

...............................................................................

(podpis Kierownika Komórki Zamówień Publicznych)

Zatwierdzam plan zamówień publicznych na rok 2020

Biskupice, dnia 17 Stycznia 2020r.

 

                       (-) MAGDALENA ZAWIASA                                                                              (-)SŁAWOMIR JANIAK

                            GŁÓWNY KSIĘGOWY                                                                                           DYREKTOR

..................................................................................                                     ..................................................................................

                      (podpis Głównego Księgowego)                                                              (podpis Kierownika Zamawiającego)

 

 

1)      W przypadku trybów innych, niż przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony należy szczegółowo uzasadnić wystąpienie przesłanek umożliwiających zastosowanie trybu (art. 55 ust. 1, 60b ust. 1, art. 62 ust.1, art. 67 ust.1, art. 70, art. 74 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych)

2)      Powody zastosowania trybu zapytanie o cenę w poz.6 i 10 "Dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach"

          1.           Wartość zamówienia nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych, którą zamawiający przeznaczył na wykonanie tego zamówienia w ustalonym okresie;

          2.            Produkty podlegające zamówieniu publicznemu są towarem powszechnie dostępnym o ustalonych standardach jakości - art. 70 ww. ustawy;

          3.            Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania o cenę na dostawy artykułów spożywczych może być dostarczona do takiej liczby dostawców, która zapewni wybór najkorzystniejszej oferty, konkurencję i sprawny przebieg postępowania - niemniej niż do pięciu;

          4.            Zamawiający udzieli zamówienia dostawcy, który zaoferuje najniższą cenę dostawy artykułów spożywczych.

 
 
Plik pdf PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH NA ROK 2020
17‑01‑2020 11:17:04
Dokument w formacie .PDF (Acrobat Reader)
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH NA 2020 ROK

17‑01‑2020 11:10:32
Dokument w formacie .PDF (Acrobat Reader)
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Szymala , w dniu:  17‑01‑2020 10:52:21
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  17‑01‑2020 10:52:21
Data ostatniej aktualizacji:
17‑01‑2020 11:36:40
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie