Zawiadomienie o wyborze oferty - Dostawy środków chemicznych do Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach (od Stycznia 2020r. do 31 Grudnia 2020r.)


Biskupice, dnia 22 Stycznia 2020r.

Numer sprawy: ZP.2711.1.2020

 

ZAWIADOMIENIE

 

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach informuje:

W zapytaniu cenowym dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 ust 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (T.J. z 27.09.2019r, Dz. U. z 2019r. poz. 1843 )

pn.: „DOSTAWY ŚRODKÓW CHEMICZNYCH DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH”  od Stycznia 2020r. do 31 Grudnia 2020r.

 

Zamawiający w dniu 22 Stycznia 2020r. dokonał wyboru wykonawcy najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

 

PHU MOZZI SERVICE MARCIN GRZEGOROWSKI

Ul. POŁUDNIOWA 43/1 , 63-400 OSTRÓW WLKP.

NIP 622 223 17 72; REGON 251 467 545

Cena brutto: 82 927,78 zł; UZYSKANA SUMARYCZNA WARTOŚĆ PUNKTOWA: 4,999 PKT

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji do Zaproszenia do składania ofert.

UZASADNIENIE WYBORU OFERT

Oferta złożona przez wybranego Wykonawcę PPHU MOZZI SERVICE MARCIN GRZEGOROWSKI spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT. Oferta ww. uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert zgodnie z Załącznikiem Nr 3, 4, 5 do ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT.  Oferta uzyskała najbardziej korzystny wynik punktowy w kryterium oceny złożonych ofert.

 

OFERTY W POSTĘPOWANIU ZŁOŻYLI I UZYSKALI WARTOŚCI PUNKTOWE:

Nr oferty.

Nazwa firmy

Adres

Wartość punktowa

CENA

(maksymalna ilość pkt. 3,50)

ŚREDNIA OCENA DOSTARCZONYCH PRÓBEK TOWARÓW

(maksymalna ilość pkt. 1,50)

ŁĄCZNA PUNKTACJA

(maksymalna ilość pkt. 5,00)

1.

PHU MOZZI SERVICE, MARCIN GRZEGOROWSKI

Ul. Południowa 43/1, 63-400 Ostrów Wielkopolski

3,500

1,499

4,999

2.

PPHU „ATUT” WIESŁAW ZAWITKOWSKI

UL. POW 64A, 98-200 Sieradz

3,291

1,481

4,772

Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie została odrzucona żadna oferta.

Informujemy, że z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy, który złożył ofertę.

 

ODBIÓR ZŁOŻONYCH PRÓBEK PRODUKTÓW

Zamawiający przechowa złożony zestaw próbek wybranego wykonawcy zamówienia- PPHU MOZZI SERVICE MARCIN GRZEGOROWSKI, na okres realizacji zamówienia (Styczeń 2020r.- 31 Grudnia 2020r.) celem weryfikacji dostarczanego towaru w trakcie realizacji zamówienia.

 

TERMIN PODPISANIA UMOWY:

Proponowany termin podpisania umowy 30 STYCZNIA 2020r., w sprawie umowy prosimy o kontakt z Panią Małgorzata Szymala, Tel. 43 827 46 95.

 

 

 (-) SŁAWOMIR JANIAK

DYREKTOR

Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Szymala , w dniu:  22‑01‑2020 10:35:53
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  22‑01‑2020 10:35:53
Data ostatniej aktualizacji:
22‑01‑2020 10:39:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive