ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH PRZEZNACZONYCH NA PACZKI DLA DZIECI PRACOWNIKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH


Biskupice, dnia 26.11.2020r.

 

Numer sprawy: ZP.2711.9.2020

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach informuje:

w zapytaniu cenowym dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 ust 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (T.J. z 27.09.2019r, Dz. U. z 2019r. poz. 1843)  rozstrzygniętym w dniu 26 października 2020r. – w sprawie:

DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH PRZEZNACZONYCH NA PACZKI DLA DZIECI PRACOWNIKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH.

W skład przedmiotu zamówienia wchodzą:

dostawa artykułów spożywczych posortowanych w 25 paczek (skład w zapytaniu cenowym) zapakowane w torby świąteczne i dostarczone do Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu cenowym dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej  3000 Euro

 

dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

 

PPHU KLAUDIA

MARIUSZ SIMIOT

UL. ZAKŁADNIKÓW 21B

98-200 SIERADZ

NIP 827 000 22 66; REGON 730157742

 

UZASADNIENIE WYBORU OFERTY:

Oferta złożona przez wybranego wykonawcę spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu cenowym dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30000 euro oraz kwota zaproponowana przez oferenta mieści się w wysokości środków, jakie zamierza przeznaczyć zamawiający na sfinansowanie tego zamówienia.

                                                                         

Wykonawca zaproponował w swojej ofercie za realizację całego zakresu zamówienia publicznego , zgodnie z załącznikiem do zapytania ofertowego:

CENĘ: 2 497,22 ZŁ.

CENA BRUTTO (dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych 22/100)

Oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia oferty złożyli i uzyskali wartość punktową:

 

 

Nr oferty.

Nazwa firmy

Adres

Wartość punktowa

„CENA”

(maksymalna ilość pkt. 100,00)

ŁĄCZNA PUNKTACJA

(maksymalna ilość pkt. 100,00)

1

PPHU KLAUDIA

MARIUSZ SIMIOT

98-200 SIERADZ;

UL.ZAKŁADNIKÓW 21B

100,00

100,00

2

PH WITAMINA 2

ANNA  CIOŁEK

98-200 SIERADZ;

UL.BOHATERÓW WRZEŚNIA 6B

89,10

89,10

 

Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie została odrzucona żadna oferta.

Informujemy, że z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy, który złożył ofertę.

Przewidywany termin podpisania umowy 02.12.2020r.
W sprawie podpisania umowy proszę o kontakt z pracownikiem DPS Biskupice Panią Anną Marciniak Tel. 43 827 46 95

 

(-) Sławomir Janiak

DYREKTOR

 

Informacja wytworzona przez:
Anna Marciniak , w dniu:  26‑11‑2020 11:53:50
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  26‑11‑2020 11:53:50
Data ostatniej aktualizacji:
26‑11‑2020 11:55:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive