Zawiadomienie o wyborze oferty - DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH


Biskupice, 07 GRUDNIA 2020r.

 

Numer sprawy: ZP.2711.10.20120

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach informuje:

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30 000 euro, rozstrzygniętym w dniu 02 grudnia 2020r. – w sprawie:

w sprawie:

DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH 
I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH

W okresie od 01 STYCZNIA 2021r. do 31 GRUDNIA 2021r.

nr sprawy ZP.2711.10.2020,

 

CPV   336 00000-6     (Produkty farmaceutyczne)

CPV   331 00000 – 1     (Urządzenia medyczne)

 

ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 3/1 oraz ZAŁACZNIKIEM NR 3/2 do zaproszenia do składania ofert

                                                                                    

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w zaproszeniu do składania ofert wraz z załącznikami.

 

dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty

(w zakresie ZAŁĄCZNIKA NR 3/1 I ZAŁĄCZNIKA NR 3/2) złożonej przez:

 

"FARMAX", SP. Z O.O.,

ul. Ks. Wujaka 2, 92-515 Łódź

NIP: 727-265-12-70; REGON: 100 046 890

APTEKA "KWIATY POLSKIE”

Ul. Grunwaldzka 1B

98-200 Sieradz

 

 

UZASADNIENIE WYBORU OFERTY

Oferta złożona przez wybranego wykonawcę spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Zaproszeniu do składania ofert wraz z Załącznikami do Zaproszenia oraz kwota zaproponowana przez oferentów mieści się w wysokości środków, jakie zamierza przeznaczyć zamawiający na sfinansowanie tego zamówienia. Oferta "FARMAX", SP. Z O.O., APTEKA "KWIATY POLSKIE" uzyskała najwyższą ocenę w kryteriach oceny ofert.

 

Wykonawca zaproponował w swojej ofercie za realizację całego zakresu zamówienia publicznego, zgodnie z Załącznikiem Nr 3/1 oraz 3/2 do Zaproszenia do składania ofert:

CENĘ:

WARTOŚĆ BRUTTO OFERTY (WRAZ Z PODATKIEM VAT W NALEŻNEJ WYSOKOŚCI):

70 236,15 zł

Oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia oferty złożyli i uzyskali wartość punktową:

 

Nr oferty

Nazwa Oferenta

Adres Oferenta

Wartość punktowa

CENA

(maksymalna ilość pkt. 100,00)

ŁĄCZNA PUNKTACJA (maksymalna ilość pkt. 100,00)

1

„FARMAX", Sp. z o.o.

Apteka Kwiaty Polskie

 

ul. Grunwaldzka 1B, 98-200 Sieradz

100,00

100,00

2

APTEKA ZIKO

UL. WOJSKA POLSKIEGO 11,

98-200 Sieradz

53,47

53,47

 

 

Zamawiający nie odrzucił żadnej z ofert złożonych w postępowaniu.

 

Proponowany termin podpisania umowy: 15 Grudnia 2020 r.

Osoba do kontaktu w sprawie podpisania umowy: Małgorzata Szymala, Tel. 43 827 46 95.

 

 

(-) Sławomir Janiak

DYREKTOR

______________________________________

         /podpis przedstawiciela zamawiającego/

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
666KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Szymala , w dniu:  07‑12‑2020 13:12:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
07‑12‑2020 13:17:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive