ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO - DOSTAWY SPRZĘTU DO WALKI Z EPIDEMIĄ COVID-19, STANOWIĄCEGO WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ IZOLACYJNYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH W RAMACH PROJEKTU PN. „ŁÓDZKIE POMAGA”


Alternatywny tekst z opisem obrazu.Alternatywny tekst z opisem obrazu.Alternatywny tekst z opisem obrazu.

Biskupice, 12 listopada 2020r.

Numer sprawy: ZP.2711.8.2020

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach informuje, że:

w zapytaniu cenowym dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 ust 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (T.J. z 27.09.2019r, Dz. U. z 2019r. poz. 1843)  rozstrzygniętym w dniu 10 LISTOPADA 2020 R. – w sprawie:

DOSTAWY  SPRZĘTU DO WALKI Z EPIDEMIĄ COVID-19, STANOWIĄCEGO WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ IZOLACYJNYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH W RAMACH PROJEKTU PN. „ŁÓDZKIE POMAGA”

nr sprawy ZP.2711.8.2020,

Zamówienie realizowane jest  w ramach projektu grantowego dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 pn. „Łódzkie pomaga” Nr POWR.02.08.00-00-0102/20 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

            UNIEWAŻNIŁ POSTĘPOWANIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ZAPYTANIA O OFERTOWEGO NR ZP.2711.8.2020 Z DNIA 02.11.2020 W CZĘŚCI 3-ARTYKUŁY POŚCIELOWE na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1.

UZASADNIENIE

Postępowanie ofertowe w Części 3-Artykuły pościelowe unieważniono z powodu  niezłożenia  żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

(-)SŁAWOMIR JANIAK

DYREKTOR

 

______________________________________________

/podpis przedstawiciela Zamawiającego/

Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Szymala , w dniu:  12‑11‑2020 10:34:12
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  12‑11‑2020 10:34:12
Data ostatniej aktualizacji:
12‑11‑2020 10:36:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive