Zawiadomienie o wyborze oferty - Świadczenie usług medycznych dla kandydatów do zatrudnienia oraz pracowników zatrudnionych w DPS Biskupice (od Stycznia 2020r. do 31 Grudnia 2020r.)


Biskupice, dnia 27 Stycznia 2020r.

Numer sprawy: ZP.2711.2.2020

 

ZAWIADOMIENIE

 

                Informujemy, że w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: ŚWIADCZENIE USŁUG  MEDYCZNYCH DLA KANDYDATÓW DO ZATRUDNIENIA ORAZ PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W DPS  BISKUPICE  od Stycznia 2020r. do 31 Grudnia 2020r.

Zamawiający w dniu 27 Stycznia 2020r. dokonał wyboru wykonawcy:

 

OFERTĘ NR 2 – NZOZ „MEDICUS” HALINA SKRZYPIŃSKA, UL. JANA PAWŁA II 12; 98-200 SIERADZ

NIP 827-127-14-88; REGON 730 201 319

 

Cena brutto: 5880,00 zł (pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych zero groszy)

 

UZYSKANA SUMARYCZNA WARTOŚĆ PUNKTOWA: 100,00 PKT

 

UZASADNIENIE WYBORU OFERT

Oferta złożona przez wybranego Wykonawcę NZOZ „MEDICUS” spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT. Oferta ww. uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert zgodnie z Załącznikiem Nr 3, do ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT.  Oferta uzyskała najbardziej korzystny wynik punktowy w kryterium oceny złożonych ofert.

 

OFERTY W POSTĘPOWANIU ZŁOŻYLI I UZYSKALI WARTOŚCI PUNKTOWE:

Nr oferty.

Nazwa firmy

Adres

Wartość punktowa

„CENA”

(maksymalna ilość pkt. 100,00)

ŁĄCZNA PUNKTACJA

(maksymalna ilość pkt. 100,00)

1

 

NZOZ „ESKULAP”

 

98-200 SIERADZ

UL. KS. J. POPIEŁUSZKI 2

96,58

96,58

2

NZOZ „MEDICUS”

98-200 SIERADZ

UL. JANA PAWŁA II 12

100,00

100,00

 

Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie została odrzucona żadna oferta.

 

Informujemy, że z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy, który złożył ofertę.

 

TERMIN PODPISANIA UMOWY:

Proponowany termin podpisania umowy 03 luty 2020r., w sprawie umowy prosimy o kontakt z Panią Małgorzata Szymala, Tel. 43 827 46 95.

 

 

 (-) SŁAWOMIR JANIAK

DYREKTOR

Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Szymala , w dniu:  27‑01‑2020 12:33:28
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  27‑01‑2020 12:33:28
Data ostatniej aktualizacji:
27‑01‑2020 12:37:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive