ZAWIADOMIENIE O DOKONANIU WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZŁOŻONEJ W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ PN. "DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH" - nr sprawy ZP.2710.2.2020


Biskupice, 18 CZERWCA 2020r.

Numer sprawy: ZP.2710.2.2020

 

ZAWIADOMIENIE

 

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach informuje, że:

w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę – w sprawie:

DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH nr sprawy ZP.2710.2.2020,

 

  1. ryby PRZTWORZONE I KONSERWOWANE– Załącznik nr 3 (CPV – 15 20 00 00-0)
  2. różne produkty spożywcze pieczywo – Załącznik nr 4 (CPV – 15 81 10 00-6)
  3. produkty mleczarskie – Załącznik nr 5 (CPV – 15 50 00 00-3)
  4. produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne – Załącznik nr 6 (CPV – 15 10 00 00-9)
  5. Owoce, warzywa i podobne produkty– Załącznik nr 7 (CPV – 15 30 00 00-1)
  6. Produkty przemiału ziarna, skrobi i prod. skrobiowych – Załącznik nr 7 (CPV – 15 60 00 00-4)
  7. Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne – Załącznik nr 7 (CPV – 15 40 00 00-2)
  8. Różne produkty spożywcze – Załącznik nr 7 (CPV – 15 80 00 00-6)
  9. Rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa – Załącznik nr 7 (CPV – 03 11 00 00-5)

 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji dołączonej do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załączniki do SIWZ)

 

Rozstrzygniętym w dniu 15 czerwca 2020 r.

 

1.         DOKONAŁ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT ZŁOŻONYCH PRZEZ:

 

ZAŁĄCZNIK NR 3:

OFERTĘ NR 7

Hurtownia "RYBKA", Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 211

NIP: 618-214-29-43, REGON: 302 285 500

Wartość brutto oferty 9 509,20 zł.

Wartość punktowa w kryterium CENA: 100pkt.

 

ZAŁĄCZNIK NR 4:

OFERTĘ NR 10

Piekarnia "BAGIETKA”  Marcin Ulański

98-285 Wróblew, Ocin 43

NIP: 827-188-78-64, REGON: 730 993 384

 

Wartość brutto oferty: 19 305,70 zł

Wartość punktowa w kryterium CENA: 100pkt.

 

                ZAŁĄCZNIK NR 5:

OFERTĘ NR 8

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w ŁASKU

98-100 Łask, ul. Matejki 16

NIP: 831- 000-37-41, REGON: 000 439 115

 

Wartość brutto oferty: 31 375,60 zł

Wartość punktowa w kryterium CENA: 100pkt.

 

ZAŁĄCZNIK NR 6:

OFERTĘ NR 4

„JAMIR” Sobieraj i Wspólnicy Sp.J.

95-038 Lutomiersk, Bechcice, Parcela 21

NIP: 731-200-90-49, REGON: 100 740 277

 

Wartość brutto oferty: 63 185,90 zł

Wartość punktowa w kryterium CENA: 100pkt.

 

ZAŁĄCZNIK NR 7:

OFERTĘ NR 14

PPHU „KLAUDIA”  Mariusz Simiot

98-200 Sieradz, ul. Zakładników 21B

              NIP: 827-000-22-66, REGON: 730 157 742

 

Wartość brutto oferty: 49 623,55 zł

Wartość punktowa w kryterium CENA: 100pkt.

 

 

UZASADNIENIE

Oferty złożone przez wybranych wykonawców spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Zaproszeniu do składania ofert wraz z załącznikami do ww. dokumentów oraz kwoty zaproponowane przez oferentów mieszczą się w wysokości środków, jakie zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie tego zamówienia. Oferty uzyskały najbardziej korzystne wyniki punktowe w kryteriach ocen złożonych ofert. W postępowaniu zostały złożone co najmniej dwie ważne oferty nie podlegające odrzuceniu.

 

Oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne złożyło 13 wykonawców  i uzyskali wartość punktową:

 

NR ZAŁĄCZNIKA

Nr oferty.

Nazwa firmy

Adres

Wartość punktowa

„CENA”

(maksymalna ilość pkt. 100,00)

ŁĄCZNA PUNKTACJA

(maksymalna ilość pkt. 100,00)

3

1

„ETQA” SP. Z O.O.

UL. GAZOWA 4/6; 42-202  CZĘSTOCHOWA, MAGAZYN ZAMIEJSCOWY W ŁODZI; UL. SZANIAWSKIEGO 5; 92-617 ŁÓDŹ,

85,21

85,21

6

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „SER-WIKA”SP.J.,

Kamionka 48;

98-260 Burzenin

93,13

93,13

7

HURTOWNIA „RYBKA”, Sp. Z o.o.; Sp. K.

ul. Częstochowska 211, 62-800 Kalisz

100,00

100,00

 

9

PPHIU „MENOS” SP. Z O.O.;

Dzigorzew 8;

98-200 Sieradz

83,55

83,55

4

2

Piekarnia Gocek S.C.

ul. Uniejowska 12; 98-200 Sieradz

82,66

82,66

10

Piekarnia "BAGIETKA" M. Ulański

Ocin 43,
98-285 Wróblew

100,00

100,00

 

13

Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"
 Warta

Ul. Kaliska 7,
98-290 Warta

92,81

92,81

5

3

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska "WART - MILK"

ul. Wojska Polskiego 41/45,

98-200 Sieradz

97,73

97,73

8

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łasku

Ul. Matejki 16,
98-100 Łask

100,00

100,00

 

 

6

4

"JAMIR", Sobieraj i Wspólnicy, Sp. Jawna

Bechcice Parcela 21,
95-083 Lutomiersk

100,00

100,00

 
 

5

Zakład Mięsny „Smoliński” Zbigniew Smoliński i Wsp. Sp.J.;

Długa Wieś 49A,

 62-730 Dobra

97,54

97,54

7

11

P.H. „WITAMINA 2” Anna Ciołek

ul. Bohaterów Września 6B,

98-200 Sieradz

88,99

88,99

12

PPHU „KLAUDIA” Mariusz Simiot

ul. Zakładników 21B, 98-200 Sieradz

100,00

 

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informujemy, że z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego wykonawcy, który złożył ofertę.

Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie  została odrzucona  żadna oferta.

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty i proponujemy termin podpisania umowy: na  29 czerwca  2020r.

W sprawie podpisania umowy proszę o kontakt z pracownikiem DPS Biskupice Anną Marciniak  (Tel. 43 827 46 95).

 

 

 (-)SŁAWOMIR JANIAK

DYREKTOR

______________________________________________

/podpis przedstawiciela zamawiającego/

Informacja wytworzona przez:
Anna Marciniak , w dniu:  18‑06‑2020 12:10:49
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Janiak
email: dps@invar.net.pl tel.:43 827 46 95 wew. 24 fax: 43 827 46 95 wew. 24
, w dniu:  18‑06‑2020 12:10:49
Data ostatniej aktualizacji:
18‑06‑2020 12:13:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive